SONGARJ BLOG

วันครู ปี 62

"ครูสอนอะไรบ้าง จำได้ไม่หมด แต่ที่แน่ๆ ทุกคำสอนคือเบ้าหลอมอันแสนวิเศษ ที่ทรงอิทธิพลทั้งต่อชีวิตและจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้" #รักและระลึกถึงทุกครู

ชีวิตเปื้อนฝุ่นสังคมแบ่งปัน

แล้วก็ถึงกาลที่สังคมของคนกรุงได้มีความเสมอภาคกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในฐานะใด ทำงานระดับไหน อาศัยอยู่ซอกมุมใดของกรุงเทพมหานคร สังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มมีคำว่า สังคมแบ่งปัน ซึ่งหมายถึงสลับกันไป ซ้ายคัน ขวาคัน ในการใช้รถใช้ถนน

สบายๆ ในวันหยุด


วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อยู่บ้าน ดูทีวี ดูคลิป

คลิปหนอ เกมส์หนอ

mp3tag


ไฟล์เสียง นามสกุล .mp3 ปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมใช้งานอยู่ โดยเฉพาะที่ใช้ในด้านบันเทิงเกี่ยวกับเพลง อาจด้วยขนาดของไฟล์ที่ไม่ใหญ่มาก คุณภาพของเสียงก็อยู่ในระดับที่รับได้ ขณะฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยคุณภาพแต่อย่างใด อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแม้ขนาดของความจุไม่มาก ก็เก็บเพลงได้มากมายหลายเพลงเมื่อเทียบกับไฟล์เสียงประเภทอื่น

โหมดง่ายและโหมดเด็ก

2 ฟีเจอร์แจ่มๆ ที่มาพร้อมกับ Android 7.0 คือ โหมดง่าย และ โหมดเด็ก

อาหารการกิน

วันใดมีเวลากินมาก ก็ใช้เวลาไปกับการกินหลายนาที ยิ่งมื้อเช้าและกลางวัน วุ่นอยู่กับภาระกิจต่างๆ จนให้ความสำคัญกับอาหารการกินน้อย มื้อหนักๆ จึงตกอยู่ที่มื้อเย็น ซึ่งอันที่จริงแล้วคือมื้อที่สำคัญน้อยกว่ามื้อก่อนหน้า ความหิวเป็นเหตุนั่นเอง หาใช่เหตุผลอื่นไม่ ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สมจริงดั่งสัจจธรรมข้อนี้