ทรงอาจ แสนโคตร: มกราคม 2019

17 ม.ค. 2562

วันครู ปี 62

"ครูสอนอะไรบ้าง จำได้ไม่หมด แต่ที่แน่ๆ ทุกคำสอนคือเบ้าหลอมอันแสนวิเศษ ที่ทรงอิทธิพลทั้งต่อชีวิตและจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้" #รักและระลึกถึงทุกครู

ชีวิตเปื้อนฝุ่นสังคมแบ่งปัน

แล้วก็ถึงกาลที่สังคมของคนกรุงได้มีความเสมอภาคกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในฐานะใด ทำงานระดับไหน อาศัยอยู่ซอกมุมใดของกรุงเทพมหานคร สังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มมีคำว่า สังคมแบ่งปัน ซึ่งหมายถึงสลับกันไป ซ้ายคัน ขวาคัน ในการใช้รถใช้ถนน