ทรงอาจ แสนโคตร: วันครู ปี 62

17 ม.ค. 2562

วันครู ปี 62

"ครูสอนอะไรบ้าง จำได้ไม่หมด แต่ที่แน่ๆ ทุกคำสอนคือเบ้าหลอมอันแสนวิเศษ ที่ทรงอิทธิพลทั้งต่อชีวิตและจิตใจมาจนถึงทุกวันนี้" #รักและระลึกถึงทุกครู