ทรงอาจ แสนโคตร: ชีวิตเปื้อนฝุ่น

17 ม.ค. 2562

ชีวิตเปื้อนฝุ่นสังคมแบ่งปัน

แล้วก็ถึงกาลที่สังคมของคนกรุงได้มีความเสมอภาคกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในฐานะใด ทำงานระดับไหน อาศัยอยู่ซอกมุมใดของกรุงเทพมหานคร สังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มมีคำว่า สังคมแบ่งปัน ซึ่งหมายถึงสลับกันไป ซ้ายคัน ขวาคัน ในการใช้รถใช้ถนน
สังคมเปื้อนฝุ่น

จนมาถึง ณ ขณะนี้ ได้พัฒนามาเป็น สังคมเปื้อนฝุ่น ซึ่งได้ลดค่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะทุกชีวิต คือ ชีวิตเปื้อนฝุ่น โดยเท่าเทียมกัน อย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลย