ทรงอาจ แสนโคตร: ทรูที่ดีขึ้น

21 ก.ค. 2565

ทรูที่ดีขึ้น

หลังจากที่ไม่ได้ใช้บริการของทรูมานาน จนมา ณ ปัจจุบันนี้ขอใช้บริการเน็ตบ้านอีกครั้ง

รับเรื่องและแก้ปัญหาเร็วขึ้น

ความแตกต่างจากครั้งก่อนที่เห็นได้ชัดคือการบริการและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น เร็วขึ้น มีปัญหาพิมพ์บอก รอไม่นานนักก็มีคนรับเรื่อง แนะนำ โนน นี่ นั่น ไม่สำเร็จก็นัดช่างให้ไปดูแล 

ระหว่างเน็ตมีปัญหา ก็ส่งเน็ตมาทางมือถือให้สำรองใช้ไปก่อน อันนี้ดีมาก รักษาความดีอันนี้เอาไว้ดีๆ นะทรู เมื่อมีเหตุทำให้ลูกค้าเสียโอกาสในการใช้งาน ย่อมต้องมีการชดเชย

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่น่ารำคาญใจเท่ากับการไม่แก้ปัญหา คล้ายๆ กับใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ ไม่น่ากลัวเท่ากับได้เป็นแล้วไม่ทำงาน ฉันใดก็ฉันนั้น

คำเตือน ที่ว่ามานั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับจากทรู คนอื่นอาจได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น